PROSJEKTER

Prosjekter

GETA EYE HOSPITAL OG HAMAR ROTARY KLUBB.

Følg Geta Eye hospital på FaceBook.

REPORT of two surgical eye camps n wakema ayeyarwady division of myanmar july/august 2018

Les rapporten her.

some photos of Wakema eye campsGETA EYE HOSPITAL ÅRSRAPPORT 2017

Eye Camp Report 2017 Hamar Rotary Club

Les rapporten her.


GETA EYE HOSPITAL årsrapport 2016

SURGICAL EYE CAMP REPORT 2016 - FAR WESTERN REGION OF NEPAL

Les rapporten her.

Bidya pant  besøkte hamar ROTARY KLUBB,

Ruth Riise introduserte Bidya Pant for klubben.


Hamar Rotary Klubb hadde 22.09. besøk av Bidya Pant, mangeårig leder for øyesykehuset i Geta, Nepal, som klubben støtter med tilskudd til eye camps. Bidya startet 21 år gammel uten utdannelse som medhjelper (ophthalmic assistant) på sykehuset. Han ble opplært på stedet og viste seg å være særdeles fingernem til å reparere instrumenter og utføre enkle operasjoner. Etter et par år lærte han å foreta grå stær operasjoner bedre enn mange øyeleger. Det ble en stopp for dette, da sentrale myndigheter etterhånden forlangte legeutdannelse ved operativ virksomhet. Bidya fant et universitet i Rostov, Russland, hvor han kunne få studere medisin. Med økonomisk støtte fra forskjellige kilder bl.a. Hamar Rotary Klubb lærte han russisk og ble så ferdig lege 6 år etter. Han brukte ytterligere 2 år på å bli spesialist i øyesykdommer. I hele den tid så han bare sin familie hjemme i Nepal et par ganger. Han vendte nå tilbake til sykehuset i Geta og ble etter 2 år dets direktør. Under hans ledelse har det blitt et toppmoderne øyesykehus med tett samarbeid med Universitetet i Kathmandu. Sykehuset er høyt respektert for sin effektivitet og kvalitet. Det utføres gratis eye-camps i fjellene, hvor folk ikke så lett kan komme til behandling på sykehuset. Man medbringer da alt utstyr til undersøkelse og operasjoner i et dertil egnet lokale f.eks. skolestuen. Sammenlignende studier har vist at resultatene av behandling på eye-camps er like god som på sykehuset. Bidya er for tiden utlånt til Myanmar for å bygge opp øyelegetjenesten der. Myanmar ligger minst 20 år etter Nepal på dette område.
GETA EYE HOSPITAL OG HAMAR ROTARY KLUBB rapport.

Sendt: 23. januar 2016
Til: Ruth Riise
Kopi: Dr. Bidya Prasad Pant; Dr. Suresh pant; gokarna bhatta; Govinda Joshi

Emne:
Respectecd Madam,
I am here with sending surgical
eye camp report supported by Hamar Rotary Club conducted in 2015. Thank You very much for your regular kind support on elimination of blindness in the region.  

Best Regards -- Ramesh Chandra Bhatta 
Out-Reach Manager Geta Eye Hospital, Nepal 

Geta Eye Hospital og Hamar Rotary klubb.

Av Ruth Riise.

Øyesykehuset i Geta ligger i den vestlige del av Nepal ikke langt fra grensen til India.  Sykehuset ble etablert i begynnelsen av 1980 årene etter at Verdens Helseorganisasjon gjennom en befolkningsundersøkelse hadde vist at det var stor forekomst av blindhet i vestlige Nepal og at store deler av blindheten kunne forebygges.

Øyelege Albert Kolstad var sentral i planlegging og oppføring av bygningene. Dag Riise deltok i opplæringen av personalet. Begge er avbildet i sykehusets møterom.

Sykehuset holder i dag til i moderne bygninger og har tidsmessig utstyr. Sykehusets drift er nå selvfinansierende gjennom pasientbetaling, men til nyanskaffelse får man tilskudd fra norske ”INFIL Foundation” (midler fra salg av Ring Mekanikk) og amerikanske ”Help me see”. Geta Eye Hospital nyter i dag stor anseelse og er utdanningssted for unge øyeleger. Sykehusets direktør Bidya Pant begynte som ung ophthalmic assistant og utdannet seg senere til lege i Rostov og øyelege i Nepal. Bidya leder i dag et prosjekt i Myanmar for å lære opp øyeleger. Tidligere har sykehuset lært opp øyeleger fra Uganda.
Tilleggsgevinster er Eye-Camps og Internat for blinde skoleelever. Eye camps er sykehusets forlengede arm ut i vanskelig tilgjengelige områder, dels for å undersøke de fremmøtte og dels for å utføre operasjoner i på stedet. Disse lavterskel tilbud er gratis for pasientene. Utallige pasienter har vært hjulpet i Eye Camps, hvor det er lange køer for å komme til undersøkelse.


Hamar Rotary blir nevnt når den er sponsor (her fra høsten 2012).


Hamar Rotarys bidrag til sykehusets Eye Camps er vesentlig for sykehusets aktiviteter og gjør det mulig å nå flere pasienter som bor på avsides plasser. Bidraget sendes etter at det er tilsendt rapport og regnskap.Internatet for blinde skoleelever ble bygget ved blindeskolen i Danghadi noen kilometer fra Geta på initiativ av blant annet Ruth med midler fra Norges Blindeforbund og ble innviet for vel 25 år siden.


Driftsutgiftene betaler INFIL Foundation og den nepalesiske stat. Storhamar skole har innsamlet midler til anskaffelse av PC utstyr med syntetisk tale, dette brukes for eksempel til å komme på internett med. Sykehuset i Geta foretar rutineundersøkelser og eventuell behandling av elevene.
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Storhamarstuene
Adresse: Strandvegen 98
Postnummer: 2315
Sted: Hamar
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:15
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Kaffe fra 17:30. Møtet starter presis.

Klubbens møter:

Klubbmøte

2022-12-08 18:15 - 19:15

Klubbmøte

2022-12-15 18:15 - 19:15

Klubbmøte

2022-12-22 18:15 - 19:15

Klubbmøte

2022-12-29 18:15 - 19:15

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...